Thursday, January 21, 2010

19-12-1974 - SISTEM EKONOMI ISLAM

19hb. Disember, 1974

Tuan Yang Di Pertua,

BANK PEMBANGUNAN ISLAM

Dalam menyokong Rang Undang-Undang Bank Pembangunan Islam ini, saya ingin menyatakan bahawa penubuhan Bank Pembangunan Islam ini merupakan satu batu tanda kepada satu perubahan besar di dalam negara ini, malah mungkin ianya merupakan satu batu tanda bahawa kita sudah bergerak ke arah mencapai dalam masa 20 hingga 30 tahun, sistem ekonomi Islam yang pada waktu ini belum ada sebuah negara pun di dunia mengamalnya.

KAPITALISME, SOSIALISME ATAU ISLAM

Tuan Yang Di Pertua,

Apabila berbicara mengenai ekonomi, lazimnya di dunia ini, kita memandang dari sudut kapitalisme dan dari sudut sosialisme, seolah-olah Islam tidak berkemampuan menyumbang pilihan lain kepada duaa sistem demokrasi ini./

No comments:

Post a Comment