Thursday, January 21, 2010

12-12-1974 - KEAMANAN NEGARA

KEAMANAN NEGARA

Dalam menyokong peruntukkan untuk Kementerian Pertahanan saya ingin menyentuh sedikit sebanyak mengenai keselamatan dan keamanan negara pada waktu ini yang sangat-sangat bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pertahanan.

SERANGAN LUAR

Memandangkan kepada keadaan kemerosotan ekonomi dunia, saya tidak yakin ada negara luar yang dapat membantu untuk mengamankan ataupun mempertahankan negara kita daripada serangan-serangan luar.

INFLASI DAN REVOLUSI

Tuan Pengerusi,

Sekarang kita menghadapi masalah inflasi dan kita mengetahui bahawa revolusi-revolusi yang tercetus di dunia kebanyakkan bermula pada waktu dan masa inflasi./

No comments:

Post a Comment